Ali podpisati najemno pogodbo za najem nepremičnine?

Ali podpisati najemno pogodbo za najem nepremičnine?

Kakšna naj bo najemna pogodba in ali podpisati najemno pogodbo za najem nepremičnine, so pogosta vprašanja najemnikov in lastnikov nepremičnine. Pri oddaji napremičnine v najem ali najemu nepremičnine je pomembno, da se pogodbenika natančno dogovorita o vseh pogojih najema oz. oddaje nepremičnine. Najemna pogodba za stanovanje, se ponavadi sklene za določen čas z dogovorjenim rokom začetka in končanja najemnega razmerja. Kaj naj vsebuje najemna pogodba za najem nepremičnine? Vsebuje naj vse bistvene dogovore in določbe najemnega razmerja: višina najemnine, mesečni stroški, ostali morebitni stroški, ki jih plačuje najemnik, oprema, ki je v stanovanju in drugo.

Ali skleniti najemno pogodbo v obliki notarskega zapisa? Taka pogodba ima bistveno razliko od klasične pogodbe v tem, da je neposredno izvršljiva v primeru spora med strankama.

HITRA PRODAJA NEPREMIČNINE

01

PRILAGODLJIVOST

Prilagodljivost v vseh okoliščinah, tako trgu kot potrebam strank,

02

TANAL ALL INCLUSIVE

Edinstvena "Tanal all inclusive" storitev, ki za vas pomeni popolnoma brezskrbna prodaja nepremičnine.

03

NOVI TRENDI

Sledenje zadnjim smernicam na trgu nepremičnin in uporaba najnovejših tehnologij.

04

KOMUNIKACIJA

Ključ do uspeha je komunikacija z vami. Zato ste vedno obveščeni o aktivnostih.

GDPR*