Inšpekcijski nadzor hiš

Inšpekcijski nadzor hiš

Ali vas lahko doleti inšpekcijski nadzor hiš, ker niste vpisali svoje nepremičnine, stanovanjske hiše v kataster stavb? Pred časom se je zakonsko predpisalo, da morajo vse stavbe in posamezni deli stavb (etažna lastnina), biti pravilno vpisani v kataster stavb. V praksi je sicer še vedno veliko nepremičnin, večinoma stanovanjskih hiš, ki niso na pravilen način vpisane v register katastra stavb. To pomeni, da so vpisane po t.i. registerskem vpisu, ki vsebuje podatke še iz popisa nepremičnin. Posledično so lahko vpisani podatki o nepremičnini nepopolni ali neprevilni. Sami podatki so za državo sicer potrebni in pomembni predvsem zaradi vidika obdavčitve nepremičnin. V praksi pa se tako dostikrat zgodi, da se pri prodaji nepremičnine lastnik oz. prodajalec nepremičnine sreča s problemom nepravilnih vpisanih podatkov. To pa lahko vpliva na uspešnost prodaje in celoten postopek prodaje nepremičnine. Med drugim je vpis stavbe v kataster stavb, tudi pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na potrebo po vpisu stavbe v kataster stavb, opozarjajo tudi nepremičninske agencije in nepremičninski posredniki. Ali vas bo res obiskala inšpekcija ali ne, pa je seveda druga zgodba.

HITRA PRODAJA NEPREMIČNINE

01

PRILAGODLJIVOST

Prilagodljivost v vseh okoliščinah, tako trgu kot potrebam strank,

02

TANAL ALL INCLUSIVE

Edinstvena "Tanal all inclusive" storitev, ki za vas pomeni popolnoma brezskrbna prodaja nepremičnine.

03

NOVI TRENDI

Sledenje zadnjim smernicam na trgu nepremičnin in uporaba najnovejših tehnologij.

04

KOMUNIKACIJA

Ključ do uspeha je komunikacija z vami. Zato ste vedno obveščeni o aktivnostih.

GDPR*