Kmetijsko zemljišče, Dramlje, prodamo

107.000 eur


Površina: 19.482 m2V Lazah pri Dramljah - Šentjur, prodamo ravno kmetijsko zemljišče, ki po namenski rabi spada med najboljša kmetijska zemljišča. Zemljišče je obdelovano. Dostop je urejen po dovozni poti, ki je v lasti države. Enostavno in hitro dostopno zemljišče.

Pogoji nakupa:

Nakup nepremičnine brez stroškov za kupca.

Kupec ob podpisu kupoprodajne pogodbe plača aro, preostanek kupnine se plača skladno z dogovorom med prodajalcem in kupcem.
Prodajna cena vključuje vse stroške, ki so povezani z nakupom nepremičnine. Ne vključuje stroškov, ki so povezani z morebitnim financiranjem nakupa nepremičnine s strani banke.


Lokacija


Kontaktiraj nepremičninskega svetovalca za več informacij in ogled

.