Naročite se na VIP novice

Splošni pogoji

1. Uvod

Ta politika zasebnosti velja za vsakega uporabnika spletnega mesta www.tanal.si za celotno spletno mesto ter za vse njegove sestavne dele in podstrani in za vsako osebo, ki podjetju posreduje svoje osebne podatke v kakršnikoli oblik. Namen naše Politike zasebnosti je, da uporabnike obvestimo o svoji politiki zasebnosti ter o možnostih, ki jih imate na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletni strani www.tanal.si

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami. 

2. Osnovni pojmi

Upravljavec spletne strani www.tanal.si je družba TANAL nepremičnine in medijske storitve d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče (v nadaljevanju: upravljavec / ponudnik), ki se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani. 

Uporabnik Spletnega mesta www.tanal.si je vsaka fizična in/ali pravna oseba, ki uporablja oziroma obišče Spletno stran www.tanal.si. Ta politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z aktivno privolitvijo in/ali z nadaljnjo uporabo spletnega mesta www.tanal.si uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike. 

Osebni podatek je vsak podatek, ki se nanaša na določeno fizično osebo in jo ta podatek tudi določa (ime in priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO, ….). 

3. Obdelava osebnih podatkov

Ob obisku naše spletne strani za namene iskanja informacij, lahko to storite anonimno, razen če se prostovoljno odločite, da nam posredujete osebne podatke. V primeru, da se odločite za posredovanje informacij preko spletnega obrazca, bomo te informacije uporabili le za izpolnitev vaše zahteve izražene v obrazcu in da vas kontaktiramo glede storitev na naši spletni strani za katere ste izrazili interes.

Ponudnik o uporabnikih spletne strani www.tanal.si zbira naslednje podatke:

Obrazec »Pridobite brezplačno oceno tržne vrednosti vaše nepremičnine«: 

 • Ime in priimek (kontaktna oseba)
 • naslov (poštna številka in kraj), natančna lokacija nepremičnine
 • telefon (mobilni/stacionarni)
 • e – naslov
 • arhiv komunikacije
 • morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam posreduje družbi

Kontaktni obrazec:

 • e – naslov
 • arhiv komunikacije
 • morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam posreduje družbi

Obrazec “naroči se na e novice”:

 • e – naslov
 • arhiv komunikacije
 • morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam posreduje družbi

Ponudnik obdeluje IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Ponudnik na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika. 

Če nas ne obvestite drugače, bomo vaše podatke zbrali le za namene odgovarjanja na vaša vprašanja ali obravnavanje vaših komentarjev in za omogočanje TANAL d.o.o., da stopi v kontakt z vami glede storitev na naši spletni strani, za katere ste izrazili zanimanje.

4. Namen obdelave podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • za pošiljanje ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja, telefonski kontakt ob povpraševanju oz. sklenitvi posredniške pogodbe, kupoprodajne pogodbe ter izvedbo posredniške pogodbe, kupoprodajne pogodbe;
 • vodenje evidence strank
 • obveščanje o novostih oz. ponudbah nepremičnin družbe TANAL nepremičnine in medijske storitve d.o.o., Arja vas 102, 3313 Petrovče, občasno pošiljanje e-sporočil (v kolikor se posameznik prijavi na prejemanje naših e-sporočil) z nepremičninami, bodisi prodaja / nakup nepremičnine bodisi oddaja / najem nepremičnine, ki jih ponuja TANAL d.o.o. in ostale novice, ki so povezane s področjem nepremičnin;
 • za kasnejšo komunikacijo s posameznikom za dosego cilja (poslovnega sodelovanja) zaradi katerega je bil osebni podatek zbran. 

Osebne podatke in kontaktne informacije ponudnik uporablja le za namene, za katere so bili posredovani, v skladu z vašim dovoljenjem. Vedno vas bomo predhodno obvestili o zbiranju osebnih podatkov in o namenu zbiranja. V primeru zbiranja ali uporabe za kakršne koli druge namene izven tistih, za katere ste jih posredovali, vas bomo kontaktirali za pridobitev soglasja. 

5. Posredovanje podatkov

Družba TANAL d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

6. Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. 

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije in Splošna Uredba GDPR. 

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom. 

Osebne podatke zbiramo na podlagi zakona in jih obdelujemo in hranimo tako dolgo, kolikor določa posamezen zakon. 

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve. 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. 

7. Pravice uporabnikov po GDPR

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste tako seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam družba TANAL d.o.o.:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje; 
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov; 
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas; 
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; 
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; 
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem; 
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice: 

 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
 • če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
 • če je obdelava nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;
 • da se vaši osebni podatki v naših zbirki popravijo (TANAL je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave; 
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo (ter »Pozabijo«) – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
 1. vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 2. da prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 3. ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
 4. vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 5. vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS; 
 6. vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – vložitev pritožbe
 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano)

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z družbo TANAL d.o.o..

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov, in sicer po e-pošti na naslov: info@tanal.si ali pisno na naslov TANAL nepremičnine in medijske storitve d.o.o., Arja vas 102 3301 Petrovče.

8. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

Upravljavec spletnega mesta www.tanal.si vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

Piškotki

Temeljna pravna podlaga, ki velja na območju RS in, ki ureja »piškotke« je Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).Upravljavec »piškotkov« (ali ponudnik) je družba TANAL d.o.o., Arja vas 102, 3301 Petrovče, ki je hkrati tudi upravljavec spletnega mesta: www.tanal.si.

Več o piškotkih

Ponudnik na spletnem mestu uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Piškotki so tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na uporabnikovo napravo, s katero je uporabnik dostopal do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta lahko ponudnik dostopa do podatkov na uporabnikovi napravi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov. Ponudnik s pomočjo piškotkov zagotavlja boljše in uporabniku bolj prijazno in prilagojeno delovanje in prikazovanje spletnega mesta, obenem pa mu piškotki pomagajo pri analizi uporabnikov in pri beleženju obiska ter za bolj učinkovito oglaševanje.

Piškotki oziroma podatki, zbrani z njihovo pomočjo, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in z njimi ni mogoče ugotoviti, za katero konkretno osebo gre. Dovoljenja za namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli nastavi tudi v svojem spletnem brskalniku, ki ga uporablja za dostop do spletnega mesta spletni naslov.

Ponudnik na spletnem mestu uporablja lastne piškotke, obenem pa omogoča nekaterim tretjim osebam, da na uporabnikovo opremo namestijo svoje piškotke (t. i. piškotki tretjih).

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:

Tehnično nujno potrebne piškotke

Določeni piškotki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. Brez njih ni možno voditi vaše seje in nakupovalne košarice. Teh piškotkov ni možno izklopiti.

Piškotke za spletno analitiko

Uporabljamo analitično orodje Google Analytics s pomočjo katerih se lahko spremljamo število obiskovalcev spletne strani in katere strani so si ogledali.

Piškotki tretjih

Ti piškotki se uporabljajo za dostavo oglasov, ki so bolj pomembni za vas in vaše interese, za omejevanje števila prikazov posameznega oglasa kot tudi za pomoč pri merjenju učinkovitosti oglaševalske kampanje. Zapomnijo si, da ste obiskali spletno stran in ta informacija je posredovana ostalim organizacijam, kot so oglaševalci. Ciljni ali oglaševalni piškotki so lahko pogosto povezani s funkcionalnostjo spletne strani, ki jo omogoča druga organizacija.

Piškotke tretjih oseb naložimo samo z vašim dovoljenjem. Ti piškotki so potrebni za delovanje Facebook, Twitter, Google Analytics in ostalih vtičnikov. Podatkov, zbranih s pomočjo lastnih piškotkov ne posredujemo tretjim osebam Vaša zasebnost in uporaba piškotkov

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Prav tako lahko piškotke blokirate ali izbrišete kadarkoli. Vse spremembe lahko urejate v nastavitvah vašega brskalnika.

GDPR*

HITRA PRODAJA NEPREMIČNINE

01

PRILAGODLJIVOST

Prilagodljivost v vseh okoliščinah, tako trgu kot potrebam strank,

02

TANAL ALL INCLUSIVE

Edinstvena "Tanal all inclusive" storitev, ki za vas pomeni popolnoma brezskrbna prodaja nepremičnine.

03

NOVI TRENDI

Sledenje zadnjim smernicam na trgu nepremičnin in uporaba najnovejših tehnologij.

04

KOMUNIKACIJA

Ključ do uspeha je komunikacija z vami. Zato ste vedno obveščeni o aktivnostih.

ZADNJE PRODANE NEPREMIČNINE

GDPR*