Vmesna vrstna hiša Vipava - center, prodamo

 

Podatki


Lokacija:
S. Primorska, Vipava - center
Tip nepremičnine:
vmesna vrstna hiša
Nadstropje:
P+1
Površina:
680m2
Zemljišče:
911m2
Letnik:
1889
Leto obnove:
/
Energetska izkaznica:
izdelava ni možna
Prodajna cena:
250.000,00 eur

Opis


V centru Vipave na Glavnem trgu, prodamo objekt v katerem je delovala nekoč znana gostilna Adria. Objekt se nahaja na Glavnem trgu ob dvorcu Lanthieri. Objekt ima na notranjem delu tudi vrt. 
Trenutno je objekt v zapuščenem stanju in je potreben celovite prenove oz. rekonstrukcije.

Po lokacijski informaciji za gradnjo, spada zemljišče po osnovni rabi v območje stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba CU - centralne dejavnosti. Objekt tako leži v območju stavbnih zemljišč starega jedra Vipave, kjer se prepletajo trgovske, storitvene, upravne, zdravstvene, izobraževalne in podobne dejavnosti ter bivanje. Parcela je v območju registrirane naselbinske dediščine in je potrebno upoštevati prostorsko izvedbene pogoje glede dediščine v OPN in pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
Glede na namen so v območju CU dovoljene naslednje gradnje: 

  • enostanovanjske stavbe
  • večstanovanjske stavbe
  • stanovanjske stavbe za posebne namene
  • gostinske stavbe
  • upravne in pisarniške stavbe
  • garažne stavbe
Največja dovoljena etažnost je K+P+2N+M. 
Objekt je možno prevzeti takoj.

Pogoji nakupa:


Kupec ob podpisu kupoprodajne pogodbe plača 10% are, preostanek kupnine se plača skladno z dogovorom me dprodajalcem in kupcem.
Prodajna cena vključuje vse stroške, ki so povezani z nakupom nepremičnine. Ne vključuje stroškov, ki so povezani z morebitnim financiranjem nakupa s strani banke.

 

Kontakt


Aleš Goršak
Licenca: 0567
M: 041 42 99 77
 
 

Tanal d.o.o.
Ljubljanska ulica 28, 6310 Izola - Isola
Matična št: 6539297000
IDza DDV: SI27139239
Poslovni račun: SI56 0700 0000 2697 466, Gorenjska banka d.d.